Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Sfaturi de călătorie

Reguli vamale

Persoanele fizice au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova obiecte de patrimoniu cultural doar dacă prezintă Serviciului Vamal:

  • autorizaţia eliberată de autoritatea competentă a statului de expediere care să ateste provenienţa, proprietarul şi scopul în care obiectele valoroase sunt transportate peste hotare,
  • respectării măsurilor de politică economică a Republicii Moldova,
  • certificatul ce confirmă achitarea taxelor vamale de import
  • declaraţia vamala completată.

În cazul în care autorităţile vamale au suspiciuni că obiectul transportat prezintă valoare culturală, iar persoana fizică infirmă acest lucru, va fi permisă trecerea bunului menţionat, cu condiţia prezentării ulterioare a autorizaţiei eliberate de către Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova care va stabili costul şi valoarea de patrimoniu cultural.

Persoanele fizice nu au dreptul să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova obiecte cu valoare culturală. Alte obiecte de valoare în domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt însoţite de autorizaţia eliberată de Ministerul Culturii şi Turismului prin care este specificat costul obiectului şi se confirmă faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.

Introducerea şi scoaterea valutei

 

Forma de declarare 

Suma în valută străină sau 

Echivalentul în monedă naţională 

Declaraţie scrisă

La intrare

La ieşire

Opţional

sume de până la 10.000 Euro

sume de până la 10.000 Euro

Obligatoriu

sume de peste 10.000 Euro

de la 10.000 până la 50.000 Euro (*)

 

(*) cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor de confirmare pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume

  • actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
  • permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau
  • autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului/cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de Euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Serviciului Vamal al Republicii Moldova www.customs.gov.md