Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Procedura achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 20

Publicat:Sat, 04/04/2020 - 16:51

Cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

Atât persoanele traversează frontiera de stat pe cale terestră, cât și cele care traversează frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020.

https://www.mfa.gov.md/ro/content/ministerul-de-externe-informeaza-cetatenii-moldoveni-despre-aprobarea-procedurii-de-achitare?fbclid=IwAR103A20s4h_WgU51YpPL8-8YnVUOam3Xyw8jMw8OYZ2xSlghGUr08IbvEI

Pentru informații suplimentare:
Centrul de apel al Companiei Naţionala de Asigurari în Medicina: 0-800-99999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Процедуре оплаты взноса за обязательное медицинское страхование на 2020 год

Граждане Республики Молдова и иностранцы с видом на жительство на территории Республики Молдова, которые намерены пересечь государственную границу с целью въезда в Республику Молдова и не имеют статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования должны оплатить взнос за обязательное медицинское страхование в фиксированном размере.

Как лица, которые намерены пересечь государственную границу по суше, так и те лица, которые намерены пересечь государственную границу по воздуху с целью въезда в Республику Молдова, заполнят и подпишут в обязательном порядке Декларацию под собственную ответственность в отношении принятия обязательства оплатить в течение 72 часов взнос обязательного медицинского страхования на 2020 год.

https://www.mfa.gov.md/ro/content/ministerul-de-externe-informeaza-cetatenii-moldoveni-despre-aprobarea-procedurii-de-achitare?fbclid=IwAR103A20s4h_WgU51YpPL8-8YnVUOam3Xyw8jMw8OYZ2xSlghGUr08IbvEI

Для дополнительной информаци
Линия Национальная компания медицинского страхования: 0-800-99999