Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

IMPORTANT

Publicat:Sun, 17/05/2020 - 14:27

În baza Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova a declarat stare de urgență în sănătate publică din data de 16 mai până la 30 iunie 2020.

Conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova, nr. 11 din 15 mai 2020, până la data de 30 iunie 2020 se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu următoarele excepții:

- membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;

- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

- membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Se menține până la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

Mai multe detalii pot fi găsite aici:

https://gov.md/sites/default/files/hot_nr.10_cnesp_rev.pdf

https://gov.md/sites/default/files/proiect_hotarire_cnesp_nr.11_mai_2020.pdf?fbclid=IwAR334IHB046yxOPzq_6gxMpF_YQRg-MkyzgQhShliVZ1v0iWBHv4RFR6B8E

http://www.caa.md/files/2020_05/1465.pdf?fbclid=IwAR00CvskVMA9qzQfywZzA9h2PjzngexgSh9uP5XhfXnCo3rrMEj4IOkHDTw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Согласно Постановлению № 10 от 15 мая 2020 года, Национальная Чрезвычайная Комиссия Общественного Здоровья Республики Молдова объявила чрезвычайное положение в области общественного здоровья на всей территории Республики Молдова в период 16 мая – 30 июня 2020 года

В соответствии с Постановлением Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья Республики Молдова, № 11 от 15 мая 2020 года, до 30 июня 2020 года запрещается въезд на территорию Республики Молдова через пункты пересечения государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства, за следующими исключениями:

- члены семьи граждан Республики Молдова;

- лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданному властями;

- лица, осуществляющие поездку в служебных целях, что подтверждает виза, вид на жительство или другой эквивалентный документ;

- члены дипломатических миссий и консульских учреждений, аккредитованных в Республике Молдова, международных организаций/миссий, а также члены их семей или сотрудники, которые могут оказывать гуманитарную помощь;

- транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты.

Лица, пересекающие государственную границу по пути въезда в Республику Молдова, заполняют в обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию под свою ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней в установленных местах.

До 30 июня 2020 года продлевается прекращение регулярных пассажирских воздушных рейсов, регулярных пассажирских воздушных чартеров, международных железнодорожных пассажирских маршрутов, автомобильных пассажирских перевозок в международном сообщении посредством регулярных, специальных нерегулярных (случайных) услуг и услуг в режиме такси, с постепенным возобновлением с учетом эпидемиологической ситуации (i), взаимодействия в отношении режима связи посредством регулярных рейсов с соответствующими государствами (ii), ограничений на доступ иностранных граждан в Республику Молдова (iii), режима самоизоляции лиц, въезжающих на территорию или проезжающих транзитом по территории Республики Молдова (iv), ограничений в отношении доступа граждан Республики Молдовав соответствующие государства.

Более подробную информацию можно найти здесь:

https://gov.md/sites/default/files/posnovlenie_no_10_nacionalnoy_chrezvychaynoy_komissiey_obshchestvennogo_zdorovya.pdf

https://gov.md/sites/default/files/postanovlenie_no_11_ot_15.05.2020_g._nacionalnoy_chrezvychaynoy_komissii_obshchestvennogo_zdorovya.pdf

http://www.caa.md/files/2020_05/1465.pdf?fbclid=IwAR00CvskVMA9qzQfywZzA9h2PjzngexgSh9uP5XhfXnCo3rrMEj4IOkHDTw