Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Ambasadă.

 

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu programare prealabilă.

 

Actele necesare a fi prezentate sunt:

 

  • cererea completată;
  • copia unui act de identitate valabil;
  • dovada achitării taxei consulare.