Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Anunţ important!

Publicat:Fri, 03/04/2020 - 16:03

Autorităţile Republicii Azerbaidjan au luat decizia că începând cu 5 aprilie curent, orele 00:00, persoanele care se află pe teritoriul Azerbaidjanului (cu excepţia unor categorii, a se vedea link-ul de mai jos) pentru a părăsi domiciliul, trebui să trimită o notificare prin SMS la numărul 8103. Notificarea trebuie să includă scopul (se indică numărul corespunzător, a se vedea link-ul de mai jos) şi numărul documentului de identitate. Mesajul SMS de răspuns care va parveni din partea sistemului “Guvernul Electronic” va informa despre acordarea permisului de a părăsi domiciliul şi perioada de timp în care permisul respectiv va fi valabil.

În cazul în care sunt dificultăţi cu trimiterea mesajului SMS, trebuie să fie contacat Centrul de apel 9108 al Agenţiei de Stat pentru Servicii Publice și Inovații Sociale de pe lângă Președintele Republicii Azerbaidjan (ASAN Xidmət).

Părăsirea domiciliului fără documentul de identitate nu se permite.

Cazurile de încălcare a regulilor introduse vor fi considerate drept încălcărea regimului special de carantină și prevăd răspunderea administrativă și penală.

Când persoana poate sa nu trimite SMS-ul:

- în cazul unei situații care reprezintă o amenințare directă pentru viață și sănătate;

- în cazul în care este chemată în instanța de judecată sau organele ordinii publice (trebuie sa fie documentul confirmativ).

Mai multe infogmaţii pot fi găsite aici:

https://apa.az/ru/sotsium/V-Azerbajdzhane-v-ramkah-specialnogo-karantinnogo-rezhima-ustanovleny-ogranicheniya-peredvizheniya-407755

https://cabmin.gov.az/az/document/4365/


Власти Азербайджанской Республики приняли решение о том, что с 5 апреля, 00:00 часов, лица, находящиеся на территории Азербайджана (за исключением некоторых категорий, см. ссылку ниже), чтобы покинуть место проживания, должны отправить SMS-уведомление на номер 8103. Уведомление должно содержать цель (указывается соответствующий номер, см. ссылку ниже) и номер документа, удостоверяющего личность. Ответное SMS-сообщение, которое поступит от информационной системы «Электронное правительство», проинформирует о предоставлении запрашиваемого разрешения и о сроке его действия.

В случае возникновения трудностей с отправкой SMS-сообщения, необходимо обратиться в Колл-центр 9108 Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).

Выход из дома без удостоверения личности не допускается.

Случаи нарушения введенных правил будут расцениваться как нарушение режима специального карантина и предусматривают административную и уголовную ответственность.

Когда не нужно отправить SMS:

- при возникновении ситуации, представляющей непосредственную угрозу жизни и здоровью;

- при вызове в суд или правоохранительные органы (необходим подтверждающий документ).

Более подробную информацию можно найти здесь:

https://apa.az/ru/sotsium/V-Azerbajdzhane-v-ramkah-specialnogo-karantinnogo-rezhima-ustanovleny-ogranicheniya-peredvizheniya-407755

https://cabmin.gov.az/az/document/4365/