Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Anunţ

Publicat:Thu, 19/03/2020 - 10:09

Cetăţenii Republicii Moldova care se află peteritoriul Georgiei în baza permisului de ședere care expiră curând pot să se adreseze către Casa Justiției a Georgiei. Prelungirea permisului de ședere poate să fie efectuată online prin portalul https://sda.gov.ge/?lang=en

Граждане Республики Молдова, которые находятся на территории Грузии на основании разрешения на проживание могут обратиться в Дом Юстиции Грузии. Продление разрешения на проживание может быть осуществлено онлайн посредством портала https://sda.gov.ge/?lang=en.