Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Anunţ

Publicat:Tue, 17/03/2020 - 00:00

Cetăţenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Republicii Azerbaidjan în baza permisului de ședere temporară care expiră curând pot să se adreseze către Serviciul de Stat pentru Migraţie al Republicii Azerbaidjan prin site-ul oficial al instituţiei respective pentru prelungirea valabilităţii permisului menţionat https://migration.gov.az/.

Граждане Республики Молдова, которые находятся на территории Азербайджанской Республики на основании разрешения на временное проживание могут обратиться в Государственную Миграционную Службу Азербайджанской Республики через официальный веб-сайт для продления своего временного пребыванияhttps://migration.gov.az/.