Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Acte notariale

Întocmirea actelor notariale la Ambasada Republicii Moldova la Baku:

Actul notarial se perfectează cu prezența obligatorie a solicitantului în fața funcționarului consular al misiunii diplomatice.

Acte notariale pot fi solicitate la sediul Ambasadei în timpul programului de lucru cu programare prealabilă.

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan acordă servicii şi consultaţii consulare în baza programării prealabile. Serviciile consulare sunt prestate în zilele de Marți, Miercuri și Joi între orele 10:00 – 17:00.

Nu sunt acordate servicii consulare în zilele de Luni, Vineri, Sâmbătă, Duminică, nici în Zilele de Sărbătoare, cu excepția cazurilor excepționale (boală, deces, jaf, force major).

Rugăm să luaţi în consideraţie faptul că în afara orelor de program Consulul poate fi plecat din oficiu în deplasări oficiale.

Modalități de programare în prealabil:

1)   prin telefon apelând numărul +994 12 510 15 38 sau  +994 50 228 51 35

2)   prin email la baku@mfa.gov.md

3)   printr-un mesaj direct scris pe pagina de Facebook a Ambasadei

www.facebook.com/ambasada-republicii-molodova-in-republica-azerbaijan-1617109018320275

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc. Pentru a beneficia de servicii notariale, solicitanţii urmează să se prezinte personal la sediul Ambasadei în baza unei programări, care poate fi stabilită printr-un apel telephonic, un email, sau printr-un mesaj pe pagina Facebook a Ambasadei.

Autentificarea Procurilor:

Funcţiile notariale în străinătate le îndeplinesc misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru perfectarea actelor notariale. Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană poate împuternici o altă persoană să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentând următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;
  • taxa consulară cu indicarea numelui persoanei care solicită autetificarea procurii.

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa Consulului.

Legalizarea semnăturilor pe declarații:

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanelor în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie;
  • taxa consulară cu indicarea numelui persoanei în interesul căreia se confirmă semnătura pe declarație.

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

Certificarea autenticității fotocopiilor

Pentru certificarea fotocopiilor (xerox) de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, prezentând următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărui fotocopie urmează a fi autentificată.
  • taxa consulară cu indicarea numelui persoanei care solicită certificarea autenticității fotocopiilor.