Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea acestor acte de stare civilă.

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează să prezentaţi următoarele documente:

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente străine;
 • actele de identitate:
  • ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
  • ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
  • ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
  • ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
  • ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie al părinților copilului;
 • certificatele de naștere al părinților copilului;
 • actul de identitate al solicitantului sau reprezentantului;
 • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură.

 A.    INFORMAȚII GENERALE

Actele întocmite de către autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Astfel, actele de stare civilă emise de către autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi legalizate şi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, imediat după emiterea acestora, pentru obţinerea certificatelor de stare civilă moldoveneşti.

În acest scop, actele de stare civilă necesită a fi traduse notarial în limba română şi ulterior legalizate (sunt necesare două legalizări separate, una pentru actul de stare civilă şi una pentru traducerea notarială a actului) cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul.

Cetăţenii Republicii Moldova au obligația să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în străinătate, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

B. ACTE NECESARE

1. Transcrierea actului de naștere (copil minor):

 • Cererea de transcriere a actului de naştere;
 • Certificatul de naştere al copilului legalizat cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul;
 • Traducerea notarială în limba română a certificatului de naştere al copilului, legalizată cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul;
 • Actele de identitate valabile ale părinţilor. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 • Certificatele de naştere ale părinţilor;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor. În cazul în care acesta este emis de către autorităţile unui stat străin, acesta la fel urmează transcris (cererea poate fi depusă concomitent).

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor părintelui cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie;

Transcrierea certificatelor de naştere este scutită de taxa consulară (GRATUIT);

IMPORTANT!

În situația în care actul de naștere eliberat de autoritatea străină, supus transcrierii, la rubrica mamei figurează cu numele anterior căsătoriei (maiden name/numele de domnișoară), urmare aprobării transcrierii, va fi necesară formularea unei cereri adiționale de rectificare. În acest caz, termenul de procesare va fi extins cu aproximativ 1,5 luni.

2. Transcrierea actului de căsătorie:

 • Cererea de transcriere a actului de căsătorie;
 • Certificatul de căsătorie/extrasul din registrul căsătoriilor (va conţine în mod obligatoriu informaţia privind data şi locul naşterii soţilor) legalizat cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul;
 • Dacă certificatul de căsătorie nu conține rubrica ”nume după căsătorie”, soțul al cărui nume a fost schimbat ca urmare a încheirii căsătoriei, va anexa adițional o declarație, pe proprie răspundere, prin care indică numele ce va fi purtat după căsătorie.
 • Traducerea notarială în limba română a certificatului de căsătorie, legalizată cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul.
 • Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor;
 • Certificatele de naștere ale soților – originale (cu excepția cetățenilor străini);

3. Transcrierea certificatelor de divorţ/deciziilor judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei:

 • Cererea de transcriere a actului de divorţ;
 • Certificatul de căsătorie moldovenesc;
 • Certificatul de divorţ/decizia judecătorească privind divorţul, legalizat cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul;
 • Traducerea notarială în limba română a certificatului de divorţ/deciziei judecătoreşti privind divorţul, legalizată cu Apostila autorităților respective ale statului străin care a emis actul. În cazul în care în certificatul de divorţ nu este indicat numele soţilor după divorţ, soţia va prezenta o cerere semnată şi autentificată la Notar din care să rezulte numele de familie dorit după divorţ;
 • Actele de identitate valabile ale părinţilor. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor;
 • Certificatele de naştere ale soţilor;

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor fostului soț - cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie;

C. TERMENE

1,5 – 2 luni din momentul depunerii cererii sau recepționării acesteia de către Secția consulară.

D. MODUL DE DEPUNERE ALE CERERILOR ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

Cererile se depun personal prin stabilirea unei programări la:

1)      prin telefon apelând numărul +994 12 510 15 38 sau +994 50 228 51 35

2)      prin email la baku@mfa.gov.md

3)      printr-un mesaj direct scris pe pagina de Facebook a Ambasadei

https://www.facebook.com/Ambasada-Republicii-Moldova-în-Republica-Azerbaidjan-1617109018320275/

Pentru întrebări adiționale și neclarități contactați Secția Consulară prin intermediul contactelor menționate anterior.