Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

 

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea acestor acte de stare civilă.

 

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează să prezentaţi următoarele acte:

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente străine;
 • actele de identitate:
 • ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
 • ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
 • ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
 • ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
 • ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie a părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere a părinţilor copilului;
 • actul de identitate a solicitantului sau reprezentantului;
 • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură.