Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Întrebări frecvente

FAQ Item: 

Am nevoie de programare pentru a solicita servicii consulare la Ambasadă?

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Baku acordă servicii şi consultaţii consulare în baza programării prealabile – tel.: (+99412) 510 15 38, email: baku@mfa.gov.md

Ridicarea documentelor se efectuează la ora indicată anterior de către funcţionarul consular al Ambasadei.

Audienţa cetăţenilor fără programare prealabilă sau în afara programului de lucru nu este permisă , cu excepţia cazurilor de extremă urgenţă (cazuri de deces, boală gravă, denunţarea cazurilor de trafic de fiinţe umane, etc.).

Deţin un paşaport valabil, pot solicita un nou paşaport?

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale, conținute în acestea, să fie identice.

Cu titlu de călătorie pot călători numai în Republica Moldova?

Titlul de călătorie este un document de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sânt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sânt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

Termenul de valabilitate al titlului de călătorie

Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie începe de la data aprobării eliberării titlului de călătorie de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.

În cazuri motivate, titlul de călătorie poate fi eliberat pe un termen de pînă la 90 zile în conformitate cu Art. 38 al Regulamentului cu privire la titlul de călătorie (HG nr. 987 din 24.12.2012).

Este posibil de solicitat transcrierea actelor de stare civilă la Ambasada Republicii Moldova la Baku?

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la Ambasada Republicii Moldova la Baku, cu aprobarea cererilor de către Agenţia Servicii Publice.

Termenul de soluționare a cererii de transcriere a actelor de stare este aproximativ 1,5 - 2 luni.