Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Anunțuri

15/06/2016 | Anunțuri

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr.866 din 18.12.2015 privind prelungirea Programului „PARE 1+1” pînă în anul 2018, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, anunță relansarea înscrierii la Programul „PARE 1+1”.

Programul „PARE 1+1” tinde să faciliteze accesul la finanțare al migranților și rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată la stimularea transferurilor bănești pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranților și crearea unei pîrghii pentru introducerea inovațiilor și know-how-urilor.

Pentru detalii Vă rugăm să consultați pagina http://odimm.md/pare , iar pentru informații adiționale puteți apela numerele de telefon : +373 22225799, +373 22225001 .