Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 15-20 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot prezenta în lipsa programării prealabile, în zilele de marți, miercuri și joi între orele 10:00 – 12.00 / 15:00 – 17:00, în cazurile de urgență Luni și Vineri prin programare la telefon

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 2 fotografii color de format 3x4 cm (în lipsa fotografiilor persoana va fi fotografiată gratuit în consulat);
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru copilul minor născut recent în Azerbaidjan, Iran sau Georgia – extrasul plurilingv de naștere al copilului, emis de statele de acreditare tradus în romînă sau rusă în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorităților statelor de acreditare sau certificatul de naștere tradus în rusă sau română și legalizat notarial, pentru Georgia și Iran cu Apostila pe original, aplicată de autoritățile statelor de acreditare.
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Azerbaidjan în Republica Moldova pe cale aeriană.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la consulat/ambasadă a unui părinte.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • titlul de călătorie poate fi solicitat și prin poștă. Pentru informații detaliate la acest subiect contactați ambasada.