Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.12.2010 a intrat în vigoare Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

Taxele pentru Serviciile Consulare din 01/04/2024

Tipul Acțiunii Consulare

Tariful, euro

 

Total EUR

Servicii consulare prin poștă

 

Taxe consulare

Taxe aferente

Taxa ASP

 

I. Perfectarea vizelor

 

 

1.        Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

10

 

30

 

 

2.                   Tip B - viză de tranzit

40

20

 

60

 

 

3.                   Tip C - viză de scurtă ședere

40

30

 

70

 

 

4.                   Tip D - viză de lungă ședere

40

40

 

80

 

 

II. Perfectarea şi eliberarea pașaportului Republicii Moldova şi altor documente*

 

 

1.        Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari

20 zile lucrătoare

20

21

31

72

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit3

41

 

 

5 zile lucrătoare

68

109

 

 

Copii sub între 7 și 12 ani

20 zile lucrătoare

 

20

0

31

51

 

 

 

 

 

 

 

5 zile lucrătoare

0

54

74

 

 

Copii sub vârsta
de 7 ani

20 zile lucrătoare

 

20

0

31

51

 

 

 

 

 

 

 

5 zile lucrătoare

0

54

74

 

 

Prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar/permanent

20 zile lucrătoare

 

20

21/20

31

72/71

 

 

  gratuit3

41/40

 

 

5 zile lucrătoare

22

54

96

 

 

2.                   Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

CA – cetățean aflat provizoriu în străinătate

20 zile lucrătoare

15

19

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit3

34

 

 

5 zile lucrătoare

21

19

55

 

 

CA – în locul actului declarat pierdut

20 zile lucrătoare

15

19

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit1

34

 

 

5 zile lucrătoare

21

19

55

 

 

BP – aflare provizorie în străinătate

24 ore cu foto

15

 

18

3

36

 

 

 

 

24 ore fără foto

21,5

3

 39,5

 

 

 

2.1 Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a  o preschimba

20 zile lucrătoare

15

19

2

36

 

 

5 zile lucrătoare

15

21

6

42

 

 

3.                   Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliul permanent a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

20 zile lucrătoare

75

10

7

92

 

 

gratuit2

85

 

5 zile lucrătoare

21

106

 

 

gratuit2

85

 

4.                   Eliberarea titlului de călătorie (gratuit pentru persoanele sub 18 ani)

10

5

 

15

ü   

 

5.                   Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (în procesul de obținere al unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoriu sau/și pașaport)

La momentul adresării

-

-

gratuit

 

 

6.                   Înregistrarea la domiciliu și /sau la reședința temporară

La momentul adresării

 

 

1

 

 

7.                   Înregistrarea la domiciliu și /sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență de pe adresa anterioară

La momentul adresării

 

 

2

 

 

8.                   Modificarea, rectificarea, completarea adresei de domiciliu și/sau de reședință temporară

La momentul adresării

 

 

1

 

 

9.                   Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței, proprietate privată

La momentul adresării

 

 

1

 

 

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

 

 

1.        Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

-

-

5

20

-

25

 

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000

În ziua adresării

5

20

6

31

 

 

În temeiul prevederilor art.12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G5)

6 luni

5

20

24

49

 

 

2.                   Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

Până la 3 luni

150

250

gratuit

400

 

 

3.                   Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

Până la 3 luni

5

20

gratuit

25

 

 

4.                   Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

25

30

 

55

 

 

5.                   Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

5

20

 

25

 

 

6.                   Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25

30

 

55

 

 

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

 

 

1.        Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

25

30

 

55

 

 

2.                   Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

125

35

 

160

 

 

3.                   Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul şi hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25

35

 

60

 

 

 

 

 

4.                   Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

75

35

 

110

 

 

5.                   Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10

20

 

30

ü   

 

6.                   Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10

20

 

30

 

 

7.                   Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului (în ziua adresării)

 

 

gratuit

 

 

 

8.                   Modificarea numelui și/sau a prenumelui conform onomasticii naționale (în ziua adresării)

 

 

gratuit

 

 

 

9.                   Modificarea numelui și/sau a prenumelui conform onomasticii naționale (în ziua adresării)

 

 

gratuit

 

 

 

V. Îndeplinirea actelor notariale

 

 

1.        Autentificarea procurii:

a)       în numele persoanei fizice

b)      în numele persoanei juridice

 

15

30

 

10

20

 

 

 

 

25

50

 

 

2.                   Autentificarea testamentului

15

15

 

30

 

 

3.                   Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50

15

 

65

 

 

4.                   Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

25

15

 

40

 

 

5.                   Legalizarea semnăturilor de pe documente

5

10

 

15

 

 

6.                   Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)

1

5

 

6

 

 

7.                   Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagină)

5

15

 

20

ü   

 

8.                   Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

10

 

5

 

7,5

 

10

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

17,5

 

 

9.                   Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

10

10

 

20

 

 

10.                Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5

10

 

15

 

 

11.                Întocmirea protestelor de mare

15

10

 

25

 

 

12.                Asigurarea probelor

25

10

 

35

 

 

13.                Alte acte notariale

25

10

 

35

 

 

VI. Supralegalizarea consulară

 

 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice

b) pentru persoane juridice

 

 

 

15

30

 

 

 

15

20

 

 

 

 

30

50

ü   

 

VII. Alte acțiuni consulare

 

 

1.        Solicitarea unui act (act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova

30

15

0

45

 

ü   

 

2.                   Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 zile lucrătoare

15

5

6

26

ü   

 

gratuit1

20

 

ü   

 

5 zile lucrătoare

17

37

ü   

 

 

3.                   Eliberarea certificatului privind starea civilă

20 zile lucrătoare

15

5

4

24

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

11

31

ü   

 

5 zile lucrătoare

 

4.                   Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

20 zile lucrătoare

15

5

6

26

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

17

37

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 

5.                   Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 zile lucrătoare

15

5

5

25

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

14

34

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 

6.                   Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

20 zile lucrătoare

15

5

4

24

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

13

33

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 

7.                   Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 zile lucrătoare

15

5

6

26

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

17

37

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 

8.                   Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

15

15

0

30

ü 

 
          

 

 

 Achitarea taxelor pentru serviciile consulare pot fi efectuate prin intermediul INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN, iar rechizitoriul bancar poate fi accesat aici 

ATENȚIE!!! 

Până la efectuarea plăților pentru serviciile consulare se recomandă de a contacta Ambasada (+994 12 510 15 38) cu scopul de a verifica deținerea tuturor actelor necesare pentru prestarea serviciului consular solicitat.

 Taxa consulară se încasează pentru:

 • perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova;
 • legalizare consulară;
 • solicitarea unui act sau a unei informaţii;
 • examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • perfectarea vizelor;
 • introducerea datelor copilului în paşaportul părinţilor (cu sau fără aplicarea fotografiei acestuia);
 • examinarea cererilor privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv;
 • înregistrarea căsătoriei;
 • eliberarea certificatului de căsătorie;
 • înregistrarea divorţului;
 • transcrierea actelor de stare civilă;
 • examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv;
 • îndeplinirea actelor notariale;
 • întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.

Serviciile consulare scutite de taxă consulară:

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcționării organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie, şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

Cheltuieli aferente:

Cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova în urma prestării serviciilor consulare.