Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Solicitarea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă pe numele său va înregistra o programare

Extras de pe actul de stare civilă, extras plurilingv/multilingv de pe actul de naștere, de căsătorie, de deces, duplicat al certificatului de stare civilă
  • în termen de 30 zile - 26 euro
  • în termen de 50 zile - 37 euro
Serviciul de eliberare a certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea înregistrării actului de stare civilă și care influenţează apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi caracterizează statutul de drept al faptului de stare civilă respectiv. Acestea se eliberează pentru utilizare permanentă.
Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
  • copie certificat moldovenesc de naștere, căsătorie, divorț, deces, după caz.
  • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
  • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite ambasadei.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova.
  • Actele indicate în această rubrica se pot perfecta în timp redus (de la cîteva ore la cîteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului, rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.