Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Cetatenie prin redobindire

Durata serviciului: 30 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Termenul de soluționare a cererii nu poate depăși 1 an de la data depunerii cererii
  • În temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000 – 10 euro;
Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Republica Azerbaidjan, Iran sau Georgia, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova la Baku.
Pentru redobândirea cetățeniei solicitantul va prezenta:
  • autobiografia în limba română, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetățeniei;
  • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
  • actul de identitate valabil (pașaport, buletin) aflat în posesie.
  • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
  • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova, în original, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țară (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

Toate documentele se prezintă în original + 3 fotocopii. Toate documentele eliberate de organele competente austriece sau ale altui stat, urmează a fi apostilate şi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.