Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

 • cazierul judiciar se emite în circa 20 zile calendaristice - 20 euro

La consulat poate fi solicitat cazierul judiciar.

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba rusă, română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de consulat/ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier poștal (DHL/plic auto-adresat și pre-plătit). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la consulat prin mesaj text expediat sau un apel la numărul de mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.