Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

A A A

Cadrul juridic bilateral

Relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan sunt bazate pe principiile Tratatului interstatal de prietenie şi colaborare, semnat la 27.11.1997 (în vigoare din 04.11.2003).

Lista documentelor semnate între Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova:

 1. Protocolul reuniunii a 4-a a comisiei interguvernamentale de cooperare economică dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova – 10 octombrie 2022;
 2. Memorandum de Înţelegere dintre Comitetul de Stat pentru valori mobiliare a Republicii Azerbaidjan şi piaţa Comisiei Naţionale privind Finansovomy Moldova privind cooperarea şi schimbul de informaţii – anul 2014;
 3. Protocol de cooperare în domeniul dezvoltării formării şi a competenţelor dintre Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan şi Serviciul Vamal în subordinea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova – anul 2014;
 4. Memorandum de înţelegere între Serviciul de monitorizare a Băncii Centrale a Republicii Azerbaidjan şi Centrul Naţional pentru Combaterea Corupţiei al Republicii Moldova privind schimbul de informaţii cu privire la legalizarea fondurilor şi a altor bunuri dobândite prin mijloace criminale – anul 2012;
 5. Protocol de cooperare în domeniul asigurărilor sociale de stat obligatorii intre Fondul Protecţiei Sociale de Stat a Republicii Azerbaidjan şi Casa Naţională de Asigurări Sociale din Republica Moldova – anul 2011;
 6. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în  domeniul energiei complexe – anul 2008;
 7. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei proprietăţii industrial – anul 2008;
 8. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în lupta împotriva infracţiunilor fiscale şi a schimbului de informaţii – anul 2008;
 9. Acord intre Comitetul de Stat pentru Statistică al Republicii Azerbaidjan şi Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul statisticii – anul 2007;
 10. Acord intre Ministerul Sănătăţii al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova  privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţei medicale – anul 2007;
 11. Acord dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finanţelor publice – anul 2007;
 12. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului – anul 2007;
 13. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, sistemei geoinformaţionale şi studierea la distanţă a Pamantului – anul 2007;
 14. Acord de cooperare ştiinţifică intre Academia Nationala de Stiinte al Republicii  Azerbaidjan şi Academia de ştiinţe a Moldovei – anul 2007;
 15. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul migraţiei – anul 2007;
 16. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privint cooperarea şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal – anul 2006;
 17. Protocolul reuniunii a 1-a a comisiei interguvernamentale de cooperare economică dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova – anul 2005;
 18. Comunicat comun cu privire la rezultatele vizitei oficiale în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii Azerbaidjan Ilham Aliyev – anul 2005;
 19. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor din Azerbaidjan care lucrează temporar pe teritoriul Republicii Moldova şi a cetăţenilor moldoveni care lucrează temporar pe teritoriul Republicii Azerbaidjan – anul 2005;
 20. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privint privind cooperarea în domeniul tehnologiei informaţionale şi informaţiei – anul 2005;
 21. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privint survolarea aeriană – anul 2005;
 22. Convenţia veterinaro-sanitară dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova – anul 2005;
 23. Acord de cooperare intre CJSC "Azerbaidjan televiziune şi de radio" şi Compania publică "Teleradio-Moldova" – anul 2005;
 24. Programul de cooperare economică pe termen lung dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova – anul 2005;
 25. Planul de consultări pentru anii 2005-2006 dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova – anul 2004;
 26. Acord intre Ministerul Agriculturii al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică – anul 2004;
 27. Acord privind cooperarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale a populaţiei intre Ministerul muncii şi protecţiei sociale a populaţiei al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul muncii şi protecţiei sociale al Republicii Moldova – anul 2004;
 28. Acord de cooperare intre Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova – anul 2004;
 29. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în carantină a plantelor  – anul 2004;
 30. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii  Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor – anul 2004;
 31. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea economică pe termen lung – anul 2004;
 32. Acord intre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova privind asistenţa judiciară şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală – anul 2004;
 33. Declarația comună a președintelui Republicii Azerbaidjan și președintelui Republicii Moldova – anul 2004;
 34. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan și Guvernul Republicii  Moldova privind cooperarea în domeniul turismului – anul 2004;
 35. Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul afacerilor Externe al Republicii Moldova – anul 1997;
 36. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi asistenţa mutuală în domeniul controlului expertizării valutare – anul 1997;
 37. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul tineretului şi sportului – anul 1997;
 38. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul culturii – anul 1997;
 39. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul educației – anul 1997;
 40. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării – anul 1997;
 41. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind Cooperarea în domeniul atestării științifice şi ştiinţifico-pedagogice a cadrerol de calificare superioară – anul 1997;
 42. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Gubernul Republicii Moldova privind protejarea drepturile cetățenilor în domeniul pensiilor – anul 1997;
 43. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea industrială – anul 1997;
 44. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind transportul rutier internațional – anul 1997;
 45. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor – anul 1997;
 46. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea tehnico-ştiinţifică – anul 1997;
 47. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi asistența reciprocă în conformitate cu legislația fiscală – anul 1997;
 48. Convenţia dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la venituri şi proprietăţi – anul 1997;
 49. Acord de prietenie şi cooperare intre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova – anul 1997;
 50. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind principiile de cooperare comercial- economică – anul 1995;
 51. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind comerțul liber – anul 1995;
 52. Acord de cooperare intre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Azerbaidjan şi Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova – anul 1994;
 53. Acord intre Banca Națională al Republicii Azerbaidjan şi Banca Națională al Republicii Moldova privind organizarea calculelor interbancare – anul 1994;
 54. Acord intre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova privind principiile de cooperare comercial- economice – anul 1994;
 55. Acord intre Comisia Supremă de Atestare al Republicii Azerbaidjan şi Comisia Supremă de Atestare al Republicii Moldova cu privire la  recunoaşterea reciprocă a diplomelor universitare şi titlurilor de atestare a Comisiei Superiore al Republicii Azerbaidjan şi Republicii Moldova – anul 1993;
 56. Acord în domeniul ştiinţei şi educaţiei intre Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Moldova – anul 1992;
 57. Acord intre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea comercial- economică – anul 1992;
 58. Protocolul la Acordul în domeniul ştiinţei şi educaţiei dintre Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Moldova – anul 1992;
 59. Acord intre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova privind principiile de cooperare comercial- economice – anul 1992.